Våpenseksjonen – Erverv

VÅPENSØKNADER – ERVERV

Direktiv om erverv for NROF er tatt inn i Håndboken. Denne er gjort tilgjengelig som en del av NROFs dokumenter.

Våpenforskriftens §4 er grei å lese seg opp på.