Terminlister – Våpen

Skyteaktiviteter publiseres på terminlister – se Terminlister under. Forandringer, tider og annen informasjon ved påmelding på Mine sider – følg også med på Facebook

Vi har nå fått ytterligere åpning for trening og konkurranser i henhold til følgende:

1. Maksimalt 20 personer på banen tillates. Trenere/ledere inngår i de 20.

2. Den enkelte er selv ansvarlig får å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 1 m til andre personer og de generelle hygienerådene. Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.

3. Skyteleder vil påse at det er desinfiseringsmidler på banen.

4. Det vil bli mulig å låne klubbvåpen, men det skal bare brukes av en person pr gang/uke. Skyteleder er ansvarlig for desinfeksjonsrutiner følges (jamfør punkt 2)

5. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør punkt 2)

6. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen

Vi vil legge opp til aktiviteter i henhold til disse retningslinjene. Baneforholdene tillater ikke nødvendigvis 20 personer av gangen, så det vil fortsatt bli deling i grupper. Følg med på FB og Min Side for ytterligere detaljer.

Terminliste Pistol – Vår 2020 (02.03.2020)

2020 Terminliste Rifle & N3 2. halvår (06.08.2020)

Endringer på terminliste oppdateres her og informeres om på Facebook (lukket gruppe). Ukesmail opphører.

Terminlistene finnes også i Google Calender format, som vist under. Denne kan også legges inn på mobil/pc/nettbrett i kalender-appen.