Årsmøte 2024

NROF avd Hedemarken ønsker velkommen til årsmøte 2024

Torsdag 22. februar 2024, kl. 1800 – Ridehuset, Hamar

Sakliste:
1. Åpning – Godkjenning av innkalling og agenda
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsberetning NROF avd Hedemarken for 2023
4. Regnskap 2023
5. Budsjett 2024
6. Arbeidsplan – møteaktivitet / Tentativ aktivitetsplan for 2024
7. Innmeldte saker (sendes til arwestlie@gmail.com innen 15. feb. 2024)
8. Valg
(Frasigelser sendes til valgkomiteens leder, Arild Mauseth, knivmakera.m@gmail.com – innen 9. feb. 2024)

Enkel bevertning.

Velkommen!

Styret