Aktivitetsplan NROF Hedemarken 2024

Alle aktiviteter legges ut i Rubic, og kan finnes enten på nettsiden (https://app.rubic.no/) eller i app’en Rubic Connect på telefon. Aktivitetsplan er lagt ut her for de som ønsker en oversikt over aktiviteten for året, eller av en eller annen grunn ikke vil/kan bruke Rubic. Det må påpekes at aktivitetene oppdateres primært i Rubic, og ikke nødvendigvis fortløpende i aktivitetsplanen. Denne kan dermed til tider være utdatert.

Aktivitetsplan 2024