Nytt navn på avdeling

NROF avd. Trondheim er det nye navnet på tidligere NROF avd. Sør-Trøndelag.

Da fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen til ett fylke i 2018, startet den lokale NROF-avdelingen med sitt arbeide for nytt navn.

-Navneendringen er sammensatt, forteller leder Dag Nordli.

-Vi satt med et navn som faktisk var utdatert. Navnet «Sør-Trøndelag» eksisterer ikke mer og er heller ikke et fysisk sted. I tillegg er det syv andre avdelinger i NROF som har geografisk tilhold i det gamle fylket Sør-Trøndelag, fortsetter han.

Navnekomiteen i avdelingen (som bestod av Bjørn Boye Andersen, Bjørn Lauritzen og Jørgen Andersen) la frem flere forslag. Av dem var det avd. Nidaros og avd. Trondheim som var med til sluttrunden. «Nidaros» er det historiske forslaget og navnekomiteen tenker da på selve osen (utløpet) av Nidelva. «Trondheim» dekker nåtid og et større geografisk område. Det var på årsmøtet i år at det nye navnet, NROF avd. Trondheim, ble vedtatt. Deretter ble det godkjent i NROFs forbundsstyre og gjeldende fra 1. september.

-Nå vil det være enklere for nye medlemmer å vite hvor hovednedslagsfeltet vårt er, fastholder Nordli.

NROF avd. Trondheim har ny e-postadresse: trondheim@nrof.no. Du finner dem her: https://www.nrof.no/lokale-sider/midt-norge/trondheim/

Av: Camilla Briså

Bilde: Nidelva renner gjennom Trondheim by. Foto: Wikipedia