Nyhetsbrev november

Nyhetsbrevet for november inneholder blant annet årets julebrev fra presidenten, samt kort oppsummering av Formannskonferansen, medlemsstatus og kommende aktiviteter.