Nyhetsbrev for mars

Forbundsstyret var denne gangen samlet over en helg og sakslisten var lang. Her er FS-møtet oppsummert i nyhetsbrevet for mars.

 

Bildet under er lånt fra Norges Postmuseum og er altså et posthorn – uviss datering.