Ny melding om veteraner

Arbeidet med den nye stortingsmeldingen om veteraner er nå påbegynt – ti år etter den første.

-Veteranarbeidet de seneste ti årene har gitt gode resultater. Likevel er det fortsatt behov for oppmerksomhet om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

NROF var med i arbeidet og bidro med innspill og kommentarer i den første stortingsmeldingen som kom om veteraner i 2009 – «Fra vernepliktig til veteran». Deretter har NROF vært med i arbeidet med den senere handlingsplanen «I tjeneste for Norge», oppfølgingsplanen og flere evalueringsrapporter.

President Jørn Buø deltok på møtet i Forsvarsdepartementet hos forsvarsministeren. Der poengterte han at det også er viktig å se på veteranene som en ressurs som må utnyttes i styrkestrukturen.

-Veteraner er også reservister og det er helt naturlig å se på kompetansen til ALLE reservister når det nå skal utarbeides planer for økt utnyttelse av reservistene. Vi ser frem til å bidra i det kommende arbeidet, sier Buø etter møtet i FD.

Personell fra Air Mobile Protection Team i NORTAD II i FN operasjoenen MINUSMA, bærer en såret FN soldat inn i et norsk C-130J Hercules på oppdrag i Gao i Mali. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.