NROFs hederstegn til Jonas Stålhandske

NROF sitt hederstegn ble tildelt major (R) Jonas Stålhandske Palovaara under møte i Nordisk Reservofficerspresidium i Helsinki.

Major (R) Jonas Stålhandske Palovaara blir overrakt NROFs hederstegn av president Jørn Buø

NROF har over 10 år hatt gleden av å samarbeide med Jonas Stålhandske Palovaara i flere fora.

Han har i disse sammenhenger vært en svært god medspiller som alltid er villig til å bistå og bidrar med konstruktive innspill. I flere sammenhenger har han vært en meget nyttig samtalepartner og bidratt til at NROFs ledelse har hatt god situasjonsforståelse for nordiske saker, og han har i stor grad bidratt til at SVEROF og NROF har et godt samarbeid. Med sine gode språkkunnskaper og personlige egenskaper er Jonas Stålhandske Palovaara en katalysator i det nordiske samarbeidet som har bidratt til at NROF har nådd sine mål om å skape gode internasjonale nettverk.

NROF gratulerer Jonas, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.