NROF Mesterskap Feltidrett

ROF Oslo inviterer til NROF Mesterskap i Feltidrett i Oslo lørdag 24. september 2022.

Konkurransen utgjør samtidig Nordisk Feltidrettskonkurranse og bykamp Oslo-Gøteborg «Fränkel’s Kanna». Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta fra de nordiske land, i tillegg til offisielle representanter fra de nordiske reserveoffisersforeninger.

Konkurransen er delt i følgende 3 deler:

 1. Kartlesing
 2. Feltskyting med pistol
 3. O-løp

Denne videoen forklarer feltidrett nærmere.

Fremmøte 09:00 ved Gjerdrum kirke for kartlesing

Enkel lunsj vil serveres i målområdet etter øvelsene.

Det er ikke garderobe eller dusjmuligheter tilgjengelig i øvelsesområdet.

Premieutdeling og grillfest klokken 18:00 for alle deltagere, i Mosseveien 223.

Det er mulighet for overnatting i 4-8 manns rom i Mosseveien 223 fra fredag 23. september til søndag 25. september. Dette vil koste kr 1200 inklusive mat og grillfest.

 

Påmelding sendes til karegulliksen@gmail.com innen 8. september og skal inneholde:

 • Navn
 • Grad
 • Fødselsår
 • Deltagelse på festen (Ja/Nei)
 • Behov for overnatting (Ja/Nei)

Påmeldingsavgift 150 NOK for mesterskapet, 250 for grillfest, alternativt kr 1200 inklusive overnatting innbetales til konto:

 • 9710 20 05442 med samme frist som påmelding
 • Spørsmål til Kåre Gulliksen på tlf. 910 01 025 eller e-post

Deltagerne må medbringe:

 • Kompass, Blyant, Sikkerhetsnål
 • Hørselvern
 • Våpen og 2 magasiner (Pistol P80 kan lånes, men dette må varsles i påmelding)
 • Ammunisjon utleveres ifm. arrangementet eller medbringes av den enkelte.

 

Detaljert om Konkurransen:

Skyting:

Feltskyting med pistol kaliber 9×19 eller større (NROF Standard) med følgende program:

Oppvarming:

Mil skarpskyttermerket, Mil Helfigur 10-delt, teller ikke i konkurransen:

 • 5 Prøveskudd
 • 5 Presisjon, Sterk Hånd 90 sekunder
 • 5 Duell, Fritt Grep, 3/7 sekunder
 • 5 Serie, Fritt Grep, 15 sekunder

 

Tellende skyting:

Alle skytinger starter med våpen ladd, ferdigstilling

standplassene har 10 feltfigurer, 30 skudd totalt.

Program:

 1. Sterk Hånd, 6 patroner, 30 sekunder
 2. Svak Hånd, 6 patroner, 30 sekunder
 3. Fritt Grep, 6 patroner, 20 sekunder
 4. Fritt Grep, 2 x 6 patroner, 20 sekunder

Det skytes på de samme skivene med scoring etter 4. skyting. Truffet figur gir 2 poeng.

Treff i innersone gir 2 poeng, yttersone gir 1 poeng.

Maksimal poengsum 80 poeng.

 

Kartlesing:

Fra stasjonspunkter med 10 mål som er angitt med beskrivelse og utpekt med sikterør.

Disse skal plottes korrekt på kartet med nålestikk og identifikasjon av målnummer.

Maks poengsum er 10 pr punkt, fradrag pr mm feil i henhold til avstanden til målet.

Dersom målet er plottet feil mer en ½ avstanden til målet blir det ingen poeng.

Maksimal tid for gjennomføring er 30 minutter, 3 poeng trekk pr påbegynt minutt overskridelse.

 

O-løp:

Forholdsvis enkel løype med stipulert vinnertid ca. 30 minutter. Beste tid gir 80 poeng, 1 poeng fradrag pr minutt for tider dårligere enn vinnertiden.

 

Totalt er maksimalt oppnåelig 260 poeng.

 

Reglement:

Det henvises til NROF skytereglement som kan finnes på NROF.no\bibliotek\skyting-oppslagsverk

 • kapittel 13.4. Pistol og revolver
 • kapittel 22. Feltidrettsmerket