The Scots Guards Magazine 2021/2022

Til våre medlemmers orientering, så har jeg mottatt mail fra adjutant Major James Kelly, redaktøren av The Scots Guards Magazine 2021/2022.

Magasinet er på 240 sider og beskriver forskjellige aktiviteter i SG i løpet av perioden.

Han har samtykket i at vi legger ut en 3-sides artikkel som Major Turner har skrevet etter at han og Major Dalzel Job og Lsgt Damian Light besøkte oss 16. og 17. mai i år.

Major Turner har virkelig satt seg inn det som skjedde på Mo med omegn i sebnedag i mai 1940

 

 

 

 

Er det noen som ønsker å lese artikkelen kan de kontakte meg og jeg sender artikkelen som PDF.

 

Svein Arne