Styremøte NROF Helgeland 12.januar 2023

Ifm styremøte i NROF Helgeland den 12.januar 2023 møtte 7 fra styret (hvorav en deltok på telefon).

Flg saker var opp til behandling.:

Sak 01/23: Vedtektsendring

Ifm med organisasjonens navneendring vetok styret anbefale oppdatering av relevante punkter i våre vedtekter. Dette legges fram til behandling under f.k årsmøte.

Sak 02/23 Nytt stempel

Ved behov kjøpes nytt stempel.

Sak 03/23 Årsmøtedato

Årsmøte settes til 17.februar 2023 kl 1900 i våre lokaler.

Sak 04/23 Servering

Ifm med neste styremøte andre februar 2023 vil det bli foretatt enkel servering.

Sak 05/23 Husansvarlig

Det ble vedtatt at Arne skulle ha ansvar for utleie/lån, vask og rydding av vårt lokale.

Sak 06/23 Hedersplakett

Det ble fremmet forslag om tildeling av Hederssplakett. Saken behandles på et senere tidspunkt

 

Møtet varte i tiden 1800 – 2030