Skyteutvalget informerer

 

Status på skyteaktiviteten

Siden koronaen slo til 12. mars 2021 har det vært lite skyteaktivitet i avdelingen vår. Dette skyldes at vi ikke fikk fornyet avtalen med Mo pistolklubb. Vi fikk heller ikke anledning til å bruke skytebanen på Røssvoll og Elgbanen.

Løsningen ble at Elias Gullvikmo  stilte deler av sin utmark til disposisjon, og fikk godkjenning for skyting med gevær og pistol fra politiet etter befaring av området. Avstanden fra Røssvoll flyplass til Gullvikmo er 12 km, og veien går langs Langvatnet

I løpet av 2021 og 2022 har det blitt arrangert skyting  med gevær og pistol, og det er gjennomført merkeskytinger til militært skarpskyttermerke, FDs premie, Nais og feltpistol.  Antall deltakere har variert fra fire og opp til 12 skyttere.

Skytestevne

Skyting med pistol ble gjennomført 25. september, og  10 deltakere hadde fint vær og flotte skyteforhold.

Følgende program ble gjennomført:

  • FDs premie i pistolskyting, militært skarpskyttermerke og feltpistol.
  • Tre skyttere klarte kravet til FDs premie.
  • Tre skyttere klarte kravet til det militære skarpskyttermerket i sølv, og en klarte bronsemerket.
  • Feltskytingen ble vunnet med 35 treff på 20 figurer, av 37 treff og 21 figurer som maks oppnåelig.

Etter stevnet ble det grilling og sosialt samvær, som vanlig.

Skyteutvalget håper på bedre oppslutning i skytesesongen 2023, og ber om at våre skyttere vil stille opp som stevnearrangører.

Hilsen Skyteutvalget ved Arne Kristiansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Arne Kristiansen

Foto:Eivind Nicolaisen

 

SAJ