Scots Guards gjester Mo i Rana 17. mai

 

LITT OM BAKGRUNNEN FOR BESØKET FRA SCOTS GUARDS

17. mai 1940 ble Mo i Rana angrepet av tyske styrker i Dalselv.

Den Østerriske «Sorkobataljonen» gikk til angrep mot styrker fra Scots Guards som hadde forskanset seg  i Dalselv etter riksvei 50 (nå E6). Like nord for Dalselva.

«Sorkobataljonen» fikk navnet etter sin leder, og hadde som mål å gå helt til Narvik for å støtte de tyske avdelingene som lå der under ledelse av general E. Dietl.

1. Bn. Scots Guards  under ledelse av Lieutenant Colonel Trappes – Lommax,  kom med båt til Mo i Rana.  To kompanier ble lagt i forsvar i Dalselv mens ett lå i Mo I Rana. På ettermiddagen den 17. mai kom det til harde kamper med store tap på begge sider. På Mo i Rana kirkegård ligger det bergravd 8 Scots Gards soldater og minnebauta er satt opp i Dalselv.

Rana kommune ved ordfører inviterte medlemmer fra Scots Guards til å delta i en forsinket 80-årsmarkering ( 2 år forsinket pga pandemien).

Forrige gang Scots Guards gjestet oss var i 2015. Både den gang som nå, var NROF Helgeland en stor bidragsyter i forbindelse med å formidle kontakt med Scots Guards, samt planlegging og gjennomføreing av minnemarkeringen i Dalselv og Mo i Rana.

 

 

17. mai frokosten spist, og man er klar til å reise til Dalselv for besøk på skolen der, før bekransning og taler ved minnebautaen i Dalselv. Fra venstre: Ordfører Geir Waage, pensjonert Major Scots Guards Iain Dalzel-Job, kompanisjef Scots Guards Major Charlie Turner, sekkepipeblåser Damian Light, formann NROF Helgeland kpt (R) Ragnar Selnes, informasjonsansvarlig Rana kommune Geir Gisnås og kpt (R) Arne H O Kristiansen.

 

Her er gjestene fra Scots Guards samlet i gymsalen på i Dalselv skole før minnemarkeringen.

 

Scots Guards besøk ble satt pris på av lokalbefolkningen i Dalselv.

 

 

Orfører Waage legger ned krans ved minnebautaen. I forgrunnen Maj Charlie Turner (SG)

 

 

Major Charlie Turner (SG) taler ved minnebautaen.

 

 

Fra venstre ordfører Geir Waage, Majoer Charlie Turner (SG) og leder av NROF Helgeland Kpt (R) Ragnar Selnes.

 

Gjester og arrangører samlet etter seremonien.

 

Orføreren taler ved bekransning ved Mo kirke. Minnesmerket over krigens falne er laget av kunstneren Tore Vaa (1928-2008).

 

Fra venstre: Formann NROF Ragnar Selnes, Major Charlie Turner (SG), ordfører Geir Waage og Helena Stien, leder NVIO Rana.

 

Den offisielle delen av programmet ble avsluttet etter at borgertoget hadde marsjert fra Ranahallen og ned til Rådhuset hvor det ble holdt tale for dagen.

Ordfører Geir Waage var veldig fornøyd med samarbeidet mellom kommunen og NROF Helgeland. Både med tanke på gjennomføringen av frigjørings- og veterandagen den 8. mai, og ikke minst planlegging og praktisk bistand med gjennomføring av 17. mai.

Major Charlie Turner ( SG ) så det som et privilegium som 2. generasjon Scots Guards å få delta på vår markering 17. mai. Han følte seg beæret og var glad for bl.a. å få høre historien samt se skyttergravene i Dalselv  fra maidagene 1940.

Dagen ble avsluttet med at ordføreren inviterte deltagerne fra Scots Guards, representanter fra NROF Helgeland samt leder av NVIO Rana til middag på Meyergården.  En hyggelig gest.

 

Fra venstre: Major Charlie Turner , pensjonert major  Iain Delzier Job og sekkepipeblåser Damian Light, alle fra Scots Guards.

 

Vår lokallagsformann kpt (R) Ragnar Selnes  sammen med sin kone Ksenia Matsegora.

 

Fra høyre: Kpt ( R ) Arne Kristiansen, ordfører Geir Waage, leder NVIO Rana Helena Stien og Geir Gisnås fra Rana kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein Arne