Ønsker å blåse liv i «blåvegentreffet»

Siste helga i september  i år møttes reservister/reserveoffiserer fra Vasa, Umeå og Helgeland på Drevjamoen for å blåse liv i det tradisjonsrike «Blåvegentreffet».

 

«Blåvegentreffet» var et årlig evenement hvor reserveoffiserer fra Vasa, Umeå og Helgeland møttes og konkurrerte og holdt hverandre oppdatert innen forsvarsrelaterte disipliner.

 

Sjef HV 14, Oblt F O Helleberg, stillte velvillig opp personlig samt stilte lokaler til disposisjon. En fin og tradisjonsrik ramme rundt møtet mellom våre svenske og finske venner. Honnør til HV.

 

Fra festmiddagen; Fra venstre Sjefssersjant Sindre Bjørkmo, SHVLt (R)  Olaf Hansen
og leder av NROF Helgeland Kpt (R) Ragnar Selnes.

Sjef HV 14, Oblt Finn Ola Helleber orienterte bla. om Drevjamoen og HV 14 .

Fredag var satt av til innkvartering og bli-kjent-aften.

Lørdag var det bl.a. skyting under kyndig ledelse av Fritz Griegel.  Dette mens andre reiste til Sandnessjøen og besøkte Krigskirkegården på Tjøtta, samt fikk besøke Petter Dass-museet med orientering om Petter Dass.

Dagen ble avsluttet med festmiddag.

 

Søndag ble det avholdt møte hvor man diskuterte/evaluerte «Blåvegentreffets » framtid og innhold.

Momenter her var bl.a.:

  • økonomi
  • logistikk
  • militær støtte
  • innhold og
  • eventuell deltagelse av ektefelle/samboer.

Her fra krigskirkegården på Tjøtta.

Fra venstre: Tidligere HV distriktssjef Oblt (R) Lars Kapskarmo, NROF Helgeland sin lokallagsformann Kpt (R) Ragnar Selnes,tidligere leder i Umeå Gardar Nordlander, tidligere leder av avdelingen i Vasa Rodney Strandvall, nåværende leder i Vasa Seppo Hautala og tidligere leder i Umeå Inge-Bo Asplund.

 

Fra turen ut til Sandnessjøen.

Fra venstre: Ragnar Selnes, Arne Kristiansen, Olaf Hansen og Steinar Jørgensen.  Alle tilhørende NROF Helgeland.

 

Fra de deltagende avdelingers side var det ytret et stort ønske om å få stablet på beina «Blåvegentreffet» etter at det har vært lagt ned noen år.

 

Alle foto: Dagfinn Gyth

Tekst:SAJ