NROF avd Helgeland representert under markering av Dunckers dag 5.juli 2022 i Umeå

NROF avd Helgeland var også i år invitert til å delta under markeringen av Dunckers dag i Umeå.

Markeringen foregår alltid den 5. juli og fra vår avdeling deltok vår formann Ragnar Selnes samt Arne Kristiansen.

I tillegg var det  flere gjester fra Wasa i Finland samt at HV 14 møtte med 2 representanter.

Her er deltakerne samlet.

 

 

Ragnar Selnes  sammen med representantene fra HV 14.

Fra venstre: Kommandørsjt. S.Bjørkmo , kapt. B.Steinslett og vår formann kpt(r) Ragnar Selnes

 

Kransnedleggelse over de falne.

 

Salutt.

 

Kpt(R) Selnes med krans.

 

Slaget ved Hörnefors var et slag under finskekrigen og fant sted den 5. juli 1809, slagstedet var broen over Hörnån i daværende Hörnefors kommune i Västerbotten. De russiske styrkene klarte å omgå de svenske styrkenes forsvarsstilling og vant slaget.

De russiske styrkene under generalmajor Pavel Sjuvalov inntok Umeå den 22. mars. Fremrykkingen sørover fra Umeå fortsatte i begynnelsen av mai. Den 2. juli iverksatte sjefen for den svenske nordre arméen et angrep nordover, men ble slått tilbake av de russiske styrkene.

Den 5. juli feiret de svenske styrkene kroningen av Karl XIII og var ikke forberedt på noe russisk angrep. Ved Hörnefors ble så Sandels baktropp, 2 kompanier fra Savolaxbrigaden under oberstløytnant Joakim Zakarias Duncker overraskende angrepet av de russiske styrkene.

De svenske styrkene forsvarte broen ved Hörnefors samtidig som de svenske forsvarsstillingene ble satt i beredskap. De russiske angriperne klarte etter store tap å omgå de svenske styrkene og nådde de svenske forsvarsstillingene ved Öreelven hvor de avsluttet angrepet og trakk seg tilbake til Umeå.

Striden ved Hörnfors endte med russisk seier, men innebar allikevel at den russiske fremrykkingen stoppet og initiativet kom over til de svenske styrkene. De russiske styrkene kom i løpet av sommeren til å trekke seg ut av Umeå i en retrett nordover, forfulgt av to svenske arméer under oberst Sandels og general Cronstedt.

Ved slaget ble både oberstløytnant Duncker og den russiske kommandanten, oberst Aerekof drept. De to offiserene deler en grav og et monument ved Umeå kirke.

Kursiv tekst fra Wikipedia.

 

 

 

Tekst og foto: Arne & Ragnar

 

SAJ