Nordkalottreffet feirer 50-årsjubileum

Helga den 26. – 28. august 2022  ble det i Rovanjemi i Finland arrangert en noe forsinket 50-årsmarkering av kalottreffet.

Fra Norge deltok det 6 reserveoffiserer, fra Sverige 1 og fra Estland kom det 6 reserveoffiserer.

Med våre finske kollegaer var det totalt ca 60 deltagere.

 

30. -31. august 1971 møttes den gang reserveoffiserer fra Nord-Finland og Nord-Sverige i Kalix, og det første Nordkalottreffet fant sted.

Den gang var det  Reserveoffisersforeningen i Nordbotten (ROSIN), som sto som arrangør.

21 finner fra Lappland møtte sine svenske kollegaer.

 

Senere, 27.-28. mai på Drevjamoen på Helgeland, deltok Norge for første gang.

Foto:SAJ

Her ser vi en artikkel fra det finsk reserveoffisersbladet, hvor  daværende formann i NROF Helgeland – kpt Lars Mjelle – sto for  åpningen på Drevjamoen.

Den gang deltok  det  10 fra Finland, og ca 10 fra Sverige.

Det er ukjent hvor mange som deltok  fra NROF Helgeland.

 

Senere, i 2010, kom Estland med.

 

 

Foto:SAJ

Årets treff i Rovanjemi ble åpnet av Major Tero Hyttinen som orienterte om arrangementet.

 

Foto:SAJ

Fra fredagens åpning

 

 

Foto:SAJ

Våre latviske venner hadde, foruten tatt ferje, kjørt ca 80 mil for å komme fram.

 

 

 

Foto:SAJ

Her latviske og norske deltagere.

 

 

Foto:SAJ

Her er den norske kontingenten.

 

 

Foto:SAJ

Flaggheising før konkurransene begynner.

 

 

Foto:SAJ

Fra øvelsen granatkasting.

 

 

Foto:Arne

Fra øvelsen skyting med laserpistol.

 

 

Foto:SAJ

Fornøyde deltagere på tur til neste post.

 

 

Foto:SAJ

Foredrag lørdag ettermiddag om det Finske reservistforbundet med sine  ca 70000 medlemmer !!!

Etter angrepet mot Ukraina i år, fikk de  ca 10000 nye medlemmer……

 

 

Foto:Arne        

Lørdag kveld ble det avholdt festmiddag.

 

 

Foto:Arne

To fornøyde deltagere fra NROF Helgeland.

 

 

 

 

 

 

Søndag var det premiering og foredrag om finske reserveoffiserers karrieremuligheter.

Etter det var det på tide for NROF Helgelands gruppe å sette seg i bilen for å kjøre ca 77 mil hjem.

Noen av oss hadde sågar ca 10 mil ekstra for å komme seg hhv til Mosjøen og til Stokkvågen/Aldersundet.

Tekst;SAJ

Foto: SAJ / Arne