Medlemsmøte 3. mai 2023 med foredrag om våpentransportene på Helgeland

Medlemsmøte 3. mai 2023

Kv 48. Fra kl. 1830 – 21.15

Antall deltakere 13.

Det ble orienter om følgende saker:

  • Sekretær Elias orienterte om medlemsstatusen og tilbød de av medlemmene som hadde problemer med å ta i bruk Rubicon støtte.
  • Andre varamedlem Andreas ga en orientering om statusen på skytebane Storforshei og mulighet for interesserte å ta nivå 2 og 3 kurs.
  • Vår finansmann Fritz ga oss en grei oversikt over den økonomiske ståa til foreninga. Vi er ikke helt fornøyde med Handelsbanken, som har ført til at foreningen har tapt penger, men siden rentenivået er på vei opp er dette tapet blitt redusert noe, så får vi se hva som skjer videre. Det kan være aktuelt å avslutte samarbeidet med banken.
  • Styremedlem Arne ba om frivillige til å delta sammen med NVIO i en felles dugnad for å ivareta kulturminnene i Dalselv, etter kampene 17 og 18 mai 1940. Han minte også om at det kan søkes støtte til våpenkjøp fra NROF sentralt, søknadsfrist 1. juni 2023.
  • Vår formann Ragnar refererte fra møte med Rana kommune samme dag i forbindelse med minnemarkeringene 8. og 17. mai.
  • Blå vegen treff til høsten. I den forbindelse er det blitt sendt en forespørsel til HV-14 om mulig bruk av leiren. Vi har fått positiv tilbakemelding om støtte fra HV. Men det er også en mulighet til å legge treffet til Mo i Rana, med utflukt til kysten og besøk på Grønsvik kystfort og museum. Elias Gullvikmo stiller bane til disposisjon for skyting i forbindelse med besøket.
  • Det er kommet en preliminær innbydelse fra våre naboer i øst om å delta på Dunkers dag 5.juli i Umeå. Det søkes samarbeid om transport med HV- 14.

Møtte ble avsluttet med et foredrag om våpentransportene til Helgeland/ Træna 1941 – 1943. Holdt av vår formann.

Pizza, med gode drikker satte punktum for årets første medlemsmøte.

  1. mai 2023

R.Selnes

ref