Markering av Majavatntragedien

 

 

Skuddene på Tangen gård 6. september 1942 ved Majavatn, har i ettertid blitt kalt Majavatntragedien.  Tragedien førte til at  23 menn fra Sør- Helgeland ble skutt på Falstad etter standrett.

 

Mange hadde tatt turen opp til Tangen gård for å delta i markeringen .
Oskar Fagervik holdt et ( som vanlig) godt foredrag, kledd i datidens uniform.

 

Bakgrunnen for tragedien var våpentransport og den illegale virksomheten ved å bygge opp motstandsgrupper i tilfelle invasjon. Instruktører og våpen ble sendt fra England via Shetland til Træna, og videre befraktet av lokale fiskere til Visten. Frivillige bar våpen, ammunisjon og utstyr over fjellet til bestemte lagringsplasser i Vefsn-distriktet. Dette skjedde i flere omganger fra 1941 og frem til 1944, da Kapt Sjøberg ( eg. Nils Berdahl), lederen for gruppene, falt i kamp mot tyskerne den 9. juni 1944 i Oladalen.

Fil:Kaptein Birger Sjøberg (2).JPG

Kpt Birger Sjøberg (Nils Berdahl). Arkivfoto.

 

 

På Tangen gård oppholdt det seg denne dagen 6. september fire Lingesoldater + familien Grannes.

De oppdaget at det kom tre båter roende over Majavatnet. Lingesoldatene gjemte seg i skogen. De så at telegrafisten fra guppa deres var tatt til fange av tyskerne, og han måtte vise hvor det fantes våpen.

Telegrafisten ble tvunget til å grave opp våpenlageret. Det ble funnet noen få våpen, men i det våpnene ble båret ned til båtene åpnet Lingesoldatene ild på kloss hold. I kaoset som oppstod klarte telegrafisten å rømme og etter hvert å komme seg over til Sverige. Også Lingesoldatene og familien Grannes måtte rømme, og klarte etter store strabaser og tumulter å nå Sverige.

Trefningen på Tangen gård førte  til opprullingen av den illegale aktiviteten i distriktet.

 

Fra markeringen ved minnestøtta på Majavatn. Her ble det holdt taler, kransnedleggelser og sang.
Senere var det middag på samfunnshuset på Majavatn for inviterte gjester.
Vår lokallagsformann Ragnar Selnes, holdt foredrag.

 

23 uskyldige menn fra Vefsn, Grane og Vevelstad ble skutt på Falstad den 7. og 8. oktober, som en følge av dette.

 

Her et knippe ordførere fra kommunene som ble berørt den gang.

 

 

Foto: Morten Helseth/Ragnar Selnes/NROF Helgeland

Tekst:Ragnar Selnes

 

 

SAJ