Markering av 8.mai i Mo og Mosjøen

Frigjørings- og veterandagen ble i år markert på tradisjonelt vis.

I oppholdsvær og noen få plussgrader  ble det holdt tale med påfølgende kransnedleggelse ved bauta utenfor Mo kirke og Dolstad kirke.

 

FRA DOLSTAD KIRKE I MOSJØEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Dagfinn Gyth

 

Distriktssjef HV 14 , Oblt Bent Henriksen talte under markeringen i Mosjøen.  Her sammen med Hanne D Søttar som mottok medalje på vegne av sin avdøde far Henning A Søttar, som deltok i Tysklandsbrigaden.

Også Arne Røsdal, 93 år, fikk tildelt medalje for deltagelse i Tysklandsbrigaden.  I begge tilfeller ble også forsvarets medalje for deltagelse i internasjonale operasjoner delt ut.

HV musikken i Mosjøen spilte under arrangementet.

Etter arrangementet ble de frammøtte invitert til kaffe og kake på Mosjøen hotell.

 

FRA MO KIRKE, MO I RANA

Ordfører Geir Waage flankert av leder for NROF Helgeland Ragnar Selnes og fungerende leder for NVIO Helena Stien

Foto: K. Matsegora

 

Også i Mo I Rana ble frigjørings- og veterandagen markert på tradisjonelt vis. Tale og kransnedleggelse ved ordfører Geir Waage ved bautaen utenfor Mo kirke.

Etterpå ble det servert kaffe og kaker i kantina på rådhuset.

Her ble det delt ut medaljer post mortem til 3 deltagere fra Tysklandsbrigaden .

De 3 var Olav M Pedersen, Andor G Rabliås og John Pettersen. Medaljen samt forsvarets medalje for deltagelse i internasjonale operasjoner ble delt ut til pårørende.

HV Områdesjefene kpt. Ole J Pettersen og kpt. Jørn Myrheim delte  også ut medalje til Magnor Asleiv Heien som foruten medalje for deltagelser i tysklandsbrigaden også fikk forsvarets medalje for deltagelse i internasjonale operasjoner.

 

I uniform HV kpt Ole J Pettersen og HV kpt Jørn Myrheim under tilstelning på kantina i rådhuset.       Foto: K. Matsegora

 

 

 

Svein Arne