INVITASJON TIL KALOTTREFFET 2022 I ROVANIEMI

 

 

NORDKALOTTREFFET 2022  –  INVITASJON

 

 

 

 

 

NROF avd Helgeland har mottatt invitasjon til å delta på 50-års jubileet for kalottreffet.

Dette arangeres i år i Rovaniemi i tiden 26. – 28. august 2022.

De som ønsker delta må melde dette inn til vår formann innen/senest den 11. juni 2022,  da våre finske venner må ha dette på mail dagen etter.

Vedlagt skjema med personopplysninger må være fylt ut sammen med påmeldingen.

Deltageravgiften er 900 Euro som må være betalt innen den 31. juli 2022.  NROF Helgeland dekker denne, samt ordner felles transport.

Om du skulle melde deg på, og få frafall innen  betaling av deltageravgiften, vil det ikke koste deg noe.  MEN, om du etter at påmeldingsavgiften er betalt og du  ombestemmer deg, må du påregne å måtte dekke dette selv. Her vil fornuftig skjønn bli vurdert ut fra årsaken til avmeldingen.

Under følger selve «inbjudan». Personskjemaer som må fylles ut fåes etter behov og ved å kontakte vår lokallagsformann.

 

 

 

 

 • Inbjudan till
  50 års jubileums Kalotträff den 26. – 28.8.2022
  i Rovaniemi
  Lapplands Reservofficerare och Reservister inbjuder härmed till den femtionde (50) Nordkalotträff 26.
  – 28. august 2022 till Toramo reservisthus i Rovaniemelle (adress Pälvitie 127, Rovaniemi)
  medlemmar i reservofficers- och reservistförbunden i norra Norge, Sverige och Finland.
  Arrangemanget syftar även på att dela kunskap av respektive ländernas försvar och engagera
  militära- och samarbetsförmågan i samnordiska arbetsgrupper. Kalotträffar har arrangerats sedan
  år 1971.
  Utrustningen är fältuniform förutom vid lördagens bankett så rekommenderar vi högtidsdräkt med
  förtjänsttecken (alternativa kostymeller för damer).
  Alla deltagare ansvarar om sin egen försäkring. Till Toramo reservisthus kan vi motta kring 20
  deltagare från respektive land. Deltagarmängden kan balanseras när anmälningstid är över.
  Anmälningar via email senast den 12 juni 2022 till tero-hyttinen@hotmail.com. Mer information ges
  också av Tero Hyttinen (gsm. +358443092263). Alla deltagare till Nordkalotträff skall fyllas på
  bilagorna som följer med som bilagor.
  Kostnad är 90 € per person och den betalas senast den 31 juli 2022 till konto Lapin
  Reserviupseerit ry Nordea IBAN FI51 1134 3000 6053 53, SWIFT/BIC NDEAFIHH.
  Inkvartering är avvikande antingen sjävständig eller att reservera rum från Hotell Santa Sport
  (ca. 2 km från Toramo). Inkvartering i Hotell Santa Sport innehåller frukost, gym och bad. Man
  kan också reservera inkvartering från andra hoteller.
  Reakod till Santasport: KALOTTI22.
  Sporthotel | Laadukasta majoitusta | Santasport eller via servicen sales@santasport.fi eller tel
  +35820798422. Ta hänsyn med betalnings och annuleringsvilkorer: Peruutus ja varausehdot |
  Santasport
  Sporthotel inkvartering
  1 personsrum 90 € / dygn
  2 personsrum 105 € / dygn
  4 personsrum 135 € / dygn
  4 personsrum med bastu 145 € / dygn
  6 personsrum med bastu 165 € / dygn
 • Preliminär program
  Fredag 26.8.2022
  17.00 – 19.00 Anmälning i Toramo reservisthus, Pälvitie 127, Rovaniemi
  20.00 – 22.00 Get together – välkomst afton med mat i Toramo
  22.00 – 07.00 Inkvartering Santa Sport, Rovaniemi
  Lördag 27.8.2022
  07.00 – 07.45 Frukost Santasport
  08.00 – Flaghisning i Toramo
  09.00 – 15.00 Gentlemanstävling i Toramo, lunch i Toramo
  15.00 – 16.00 Deltagarlands discussion om framtiden med Nordkalotträff
  15.00 – 19.00 Fritid i Santa Sportissa
  19:00 – 23:00 Banquet i Toramo reservisthus (Flaghisning)
  Søndag 28.8.2022
  07.30 – 08.30 Frukost och utskriving från hotell, Santa Sport
  08:45 – Flaghisning i Toramo
  09.00 – 10.30 Säkerhetspolitisk föreläsning i Nordkalott området, Jägarbrigadet
  10.30 – 11.00 Gentlemanstävlings prisutdelnin, Flaghisning
  11.00 – 12.00 Lunch i Toramo reservisthusounas, Toramon reserviläistalo
  12.00- Hemresa
  Välkommen till Rovaniemi
  Lapplands Reservofficer distrikt                             Lapplands Reservist distrikt
  Tero Hyttinen                                                                          Simo Rousu
  Ordførande                                                                               Ordførande
                                                      Seppo Rautiainen
                                                       Verksamhetsledare

 

 

SAJ