INVITASJON TIL DUNCKERS DAG

(Fra feiringen i 2018/foto:Svein Arne)

 

 

Kort bakgrunn til feiringen av Dunckers dag i Umeå:

 

Den 5 juli 1809 inträffade slaget vid Hörnefors, en del av det finska kriget då Ryssland angrep Umeå. Det var även sista gången som Sverige och Finland stred tillsammans som ett enat land. 200 år senare startade Erik Eriksson Dunckers dag i Hörnefors för att uppmärksamma årsdagen av överstelöjtnant Dunckers bortgång efter strid med ryska styrkor.

 

Invitasjon fra våre svenske venner til å delta i feiringen av Dunckers dag 4. og 5. juli 2022.

(De som ønsker delta må snarest ta kontakt med vår lokallagsformann)

 

 

 

 

 

 

 RESERVOFFICERSSÄLLSKAPET

I VÄSTERBOTTEN

 

 ROSIV

 

         Umeå 2022-04-18

 

 

INBJUDAN TILL KAMRATAFTON OCH CEREMONI DUNKERS DAG 2022

 

NÄR: MÅNDAG 4 JULI, [KAMRATAFTON] & TISDAG 5 JULI [CEREMONI FÖRMIDDAG]

VAR: UMEÅ GARNISONSMÄSS 4 JULI & I HÖRNEFORS 5 JULI

 

HUR: DELTAGARE UR NORRA MILITÄRREGIONEN, RESERVOFFICERARE FRÅN SVERIGE, FINLAND OCH NORGE, MED FLERA DELTAR I KAMRATAFTON

Reservofficerskamrat!

Jag har glädjen att bjuda in respektive brödraföreningar i Finland och Norge till att traditionsenligt övervara minnesceremonin över överstelöjtnanten Duncker samt till samkväm kvällen före på Umeå garnison!

Jag hoppas att omvärlds- och pandemiläget inte sätter ”käppar i julen” denna gång för detta viktiga event!

ROSIV är hur som helst fast besluten att genomföra Dunckers dag 2022!

 

En officer från Västerbotten ger ej tappt!  «De hafva aldrig wikit eller för sin egen dehl tappadt»

 

Väl mött!

Styrelsen ROSIV gm

Micael Appelblad

Ordförande 

 

 

 

SAJ