Informasjon fra styret

Torsdag den 31.mars 2022 hadde det nye styret sitt første styremøte.

Her ble følgende saker tatt opp.:

 1. Etter at styret  behørig var konstituert ble det bestemt hvem som skulle ordne med innrapportering til Brønnøysundregisteret samt til våre bankforbindelser.
 2. Styret fikk orientering fra  det årlige kontaktutvalgsmøtet med HV 14 ,som ble arrangert på Drevjamoen 29.mars i år.
 3. Begrepet  veteran ble diskutert. Innspill må være styret i hende innen 16.mai 2022
 4. Da mange medlemmer ikke har betalt kontingenten vil sekretæren kunne hjelpe de som sliter med å finne fram til  hvordan de skal få til  å betale.
 5. De som er interesse i deltagelse i NROF Mesterskap i Feltidrett 18.juni 2022  må innen 1.mai 2022  melde dette til vår sekretær.
 6. De som vurderer anskaffelse av HK MR223 må melde dette til styret innen 1.mai 2022
 7. Eget skyteutvalg i avdelingen ble oppnevnt og består av 3 personer.  Disse er Arne Kristiansen, Elias Gullvikmo og Andreas Lyssand
 8. Også i år vil det bli foretatt markering av frigjørings- og veterandagen den 8,mai i regi av Rana kommune.  Her oppfordres medlemmene til å møte opp.  Tidspunkt annonseres av Rana kommune.
 9. Også i år vil det bli markering 17.mai ifm med kampene i Dalselv 17.mai 1940.  Representanter fra Scots Guard deltar. Rana kommune ansvarer , og NROF medlemmer oppfordres til å delta.  Likeledes har Hemnes kommune markering 16. mai på Hemnesberget.  Dataljer kan du  finne på kommunenes hjemmesider eller henvendelse til vår kontaktmann i denne sak Arne Kristiansen
 10. NROF`s landsmøte avholdes 11. og 12. juni.  Har du saker du ønsker tatt opp, meldes dette inn til styret lokalt  snarest
 11. Styret ønsker muligheten for å avholde møter også digitalt ( helt eller delvis) og vår sekretær er satt på saken
 12. Styret har besluttet å se på muligheten til nye lokaler, leie eller kjøp.  Dette da nåværende lokaler ikke er optimale med tanke på størrelse, kjøkken og kontor.
 13. Avslutningsvis informerte Arne Kristiansen om kommende invitasjon fra våre svenske kolleger i Umeå til deltagelse på «Dunkerts dag»

 

 

SAJ