Info fra medlemsmøte

Her kommer info fra medlemsmøtet som ble avholdt i vårt lokale torsdag 16. juni 2022 mellom kl 1900 – 2115

.

 

13 av våre medlemmer møtte og fikk bl.a. høre om.:

 

1. Vår lokallagsformann orienterte om saker som ble tatt opp under landsmøtet på Gardermoen, som f.eks.:

a Fastsetting av kontingenten for 2023 -2024

b Utstedelse av kontingentkrav og dagens problemer med innkrevingen, herunder database og vurdering av betalingsformer.

c Etablering av Id kort for reservister.

d Medlemskriterier.

e Navneendring.

 

2. Arbeidet med å finne event. nytt lokale.  Det ble i mars 2022 nedsatt et utvalg som skulle vurdere nytt lokale for vår forening. Bernt la fram en foreløpig tilbakemelding.  Det er ikke tatt noen beslutning i saken og utvalget fortsetter sitt arbeide.

 

3. Bernt orienterte om ny(e) forskrift(er) i forhold til revisjon og foreningens handlingsrom. Strengere regler forplikter foreningen  til å holde kontroll med bruk av våre midler til forskjellige formål, også bruk av ammunisjon.

 

4. Leder av skyteutvalget ( Arne ) orienterte om tilgang til skytebaner. Vi har nå tilgang til flg. skytebaner.:

a) Glasågmyra.

b) Korgen ( forhandling pågår ).

c) Leirfjord.

d) Drevjamoen.

Det betyr at vi kan følge oppsatt akktivitetsplan ( som ligger på vår webside).

SAmtidig understrekes det at våre medlemmer som ønsker  delta må melde seg på hos skyteutvalget ved Arne HO K.

 

5. Det er kommet signaler fa sentralt hold om at lokalforeningene må få inn flere aktiviteteter, som reflekterer til kultur, tradisjon osv.

NROF avd Helgeland deltar per idag i følgende arrangementer som markering av 8. og 17. mai. Dunkers dag i Umeå samt nordisk kalottreff. Av egne arrangementer  har vi marsjmerket, medlemsmøter event med foredrag og skyting.

Tilbakemeldingen under medlemsmøtet ga klare indikasjoner på at det øsnkes mer aktivitet som reflekterer seg til krigen og okkupasjonen, som svensketrafikken med besøk på minnestedet i Kåtaviken, krigsfangeleirer og museer på Helgeland og i Salten.

 

Møtet avsluttet kl 2115

 

R Selnes Ref.     ( noe forkortet:SAJ)