Årsmøtet gjennomført 17.februar 23

Årets årsmøte ble gjennomført med stor deltagelse i vårt foreningslokale.  Foruten valg var det vanlige årsmøtesaker som ble behandlet. Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet.

 

Valgene ga følgende resultat.:

Leder: Ragnar Selnes

Sekretær: Elias Gullvikmo

Styremedlem: Arne Kristiansen

2.Varamedlem:Andreas Lyssand

De øvrige i styret var ikke på valg i år og består av:

Nestleder: Jøran Tønder

Kasserer:Fritz Griegel

1.Varamedlem:Dagfinn Gyth

 

 

Fra venstre: Leder Ragnar Selnes,  ordstyrer Bernt Berntsen, avtroppende sekretær Hans Hovde samt nestleder Jøran Tønder

 

 

 

                         

 

 

 

           

 

 

 

                                      

Foto:Arne Kristiansen

Web:SAJ