Årsmøte NROF Helgeland 2023

Fredag  17. februar 2023 kl 19:00 vil NROF Helgeland avholde årsmøte

i sine lokaler Nordlandsveien 6B,8622 Mo i Rana.

 

SAKSLISTE:

 • Åpning
 • Konstituering med valg av dirigent/referent/2 medlemmer til å medunderskrive referat fra møtet
 • Årsberetning
 • Regnskap 2022
 • Budsjettforslag 2023
 • Revisjonsberetning
 • Ammunisjonsberetning
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre
 • Valg av revisor og valgkomite
 • Avslutning

 

Det vil etter årsmøte bli avholdt medlemsmøte.

 

Styret ber om at forslag til årsmøtet leveres  innen torsdag 2.2.2023 kl 1400