Årets siste medlemsmøte avholdt i Mosjøen

Årets siste medlemsmøte ble arrangert i Mosjøen den 30. november kl 1900 på fru Haugans hotell.

Elleve deltagere møtte opp, fra Rødøy i nord til Grane i sør.

 

Foredrag:

Møtet startet med et foredrag av Jan Tore Nilsen.

Som i disse dager avslutter sitt bokprosjekt om: «Vikinger i krig for CIA – norske bidrag til CIAs hemmelige småbåtoperasjoner under Vietnamkrigen».

Nilsen har i underkant av 25 års variert tjeneste fra Forsvaret, med blant annet 7 år på Missiltorpedobåter – også som fartøyssjef. Han har i tillegg jobbet på Forsvarets operative hovedkvarter i både nord og sør, på skolesenteret KNM Tordenskjold, på Forsvarets stabsskole og på Sjøkrigsskolen i Bergen i Sjømaktsmiljøet. I tillegg til høyere militær utdanning, har han blant annet et hovedfag i statsvitenskap og grunn/mellomfag i Historie, og har tidligere publisert bidrag til bøker og artikler og kronikker til tidsskrifter om internasjonal politikk og sjømilitær historie..

Foredragsholder Jan Tore Nilsen.  Foto:Ragnar Selnes

Jan Tore Nilsen fortalte historien om hvordan Norge og nordmenn kom til å spille en viktig rolle i en nokså ukjent del av historien om den kalde krigen. Hvorfor ønsket USA å kjøpe NASTY, og hvordan gikk det sensitive salget for seg? Hva var nordmenn og Norges rolle i småbåtoperasjonene? Hva ble båtene brukt til? Dette er noen av spørsmålene som foredraget belyste.

Foredragsholder Jan Tore Nilsen.  Foto:Ragnar Selnes

 

Sjøbergmarsen:

Dette arrangementet er blitt svært sårbart med lave medlemstall. For å gi dette arrangement en fremtid som en militær kultur og tradisjons bærer på Helgeland. Har HV – 14 tatt initiativ til å styrke dette arrangementet ved å invitere de lokale NROF avdelingene på Helgeland og Innsatsstyrke Heron til et tettere samarbeid for å sikre arrangementet. HV – 14 har foreslått å sette sammen en arbeidsgruppe bestående av NROF og HV-14, men NROF ønsker også å invitere NVIO og Lotteforbundet. Det kan på sikt føre til et mer naturlig samarbeid mellom disse avdelingene i forbindelse med andre arrangement, noe som også HV 14 ser positivt på.

 

Medlemsmøte var positiv til forslaget fra HV 14 og fire av medlemmene i NROF Helgeland har meldt sin interesse i å delta i en arbeidsgruppe: Lars Erik Kapskarmo, Olav Hansen, Dagfinn Gyth og Kjell Øystein Braseth.

 

Rammeskriv for regionalt militærmaktseminar:

Viser til skriv fra Norsk reservistforbund.

Det er et ønske at lokalavdelingene i NROF påtar seg å arrangere regionalt militærmaktseminar. Medlemsmøte stilte seg positiv til på kunne påta seg et slikt arrangement. NROF sekretariat vil bistå med foredragsholdere, annonsering og invitasjon til NROFs avdelinger i regionen, også økonomisk.

 

Medlemsmøte ønsker at et slikt seminar lagt til Drevja leir HV14.

 

Andre saker det ble orientert om:

  • Støtte til lokal aktivitet i 2024
  • Høringsrunde i forbindelse med skytereglement – justering av nåværende
  • Sentrale arrangementer i 2024 og 2025

 

Til slutt ble det fremsatt ønske fra medlemmene om en årlig samling på Drevja, gjerne i samarbeid med NVIO og andre militære organisasjoner. Under en slik samling var det også ønske om å få anledning til å benytte skytebanene.

Saken tas opp med Hv 14.

 

Bestefarskrigen i Bakhmut:

I forbindelse med den evige diskusjonen om reservistenes fremtid i det norske forsvaret ble det på slutten av møte referert til en artikkel skrevet av Kjetil Skogrand Partner og leder av forsvarsteamet i Norge.

Han beskriver hvordan gråskjeggete menn i 40 – 60 års alderen på førte russerne ekstreme tap. Mens ungdommene ble skjermet og i stedet ble trent og fikk opplæring på vestlige våpensystemer.

Å bruke bestefedre i kamp, strider imot alle ekspertoppfatninger om hvordan en moderne krig foregår. Men poenget med artikkelen er å beskrive hvordan en kan utnytte et lands resurser om Norge skulle bli utsatt for en lang og seig krig. Det har ikke dagens forsvar mulighet til å tåle, fordi man i en slik situasjon trenger et godt støtteapparat, det mangler Norge i dag. Og som Skogrand poengterer med «Forsvaret har lenge prioriter den såkalte spisse enden, men bak spissen er det sørgelig lite å finne».

Støtteapparatet er det som holder hjulene i Ukraina i gang. For bak en stridende enhet er det plass for mange som ikke nødvendigvis trenger å ta 30 armhevinger, eller marsjere milivis med 40 kg pakninger, med lite mat og søvn, eller være utdannet på nye våpensystemer og kjenne moderne manøverkrigstaktikk, men det er viktig at personene har en grunnleggende kunnskap om forsvaret og har reservebefal til ledere.

For oppgavene vil være av praktisk karakter, så som fylling av sandsekker, ammokasser som skal lastes og losses, sokker som skal pakkes og lapskaus som skal kokes og serveres. Dette er oppgaver våre best trente soldater ikke skal befatte seg med, da må andre trå til.

Med kunnskap om forsvaret som basis og med minimum av utstyr kan man oppnå en stor resursgevinst ved å mobilisere reservister i støtteapparatet, men det må være planlagt for å kunne utnytte denne reserven.

Dette er diskusjon som absolutt må videreføres av NROF både lokalt og sentralt.

 

 

Møtedeltagere slapper av.  Foto:Ragnar Selnes

 

Det ble servert en juletalerken til medlemmene undervis i møte.

 

Møte slutt kl: 21.30

 

Tekst og foto:Ragnar Selnes

SAJ