Aktivitesplan 2022

 1. 18. Mars Årsmøte
 2. 18. Mars medlemsmøte
 3. 29. Mars kontaktutvalgsmøte med HV 14
 4.  2. April Feltskyting Glasågmyra
 5. 23. April Pistolskyting i Leirfjord
 6.  8. Mai Kransnedleggelse ved Mo Kirk.Frigjørings- og veterandagen
 7. 17. Mai Kransnedleggelse ved bauta over falne fra Scots Guard i Dalselv
 8. 23. Mai Feltskyting sted  ENO
 9. ENO Landsmøte
 10. 11. Juni Pistolskyting sted ENO
 11. 16. Juni Medlemsmøte
 12.  4 – 5. Juli Dunkers dag i Umeå
 13. 21. August Feltskyting sted ENO
 14. ENO Kalott treff i Rovaniemi
 15. 31. gust Medlemsmøte
 16.  4.  September Skyting sted ENO
 17. 11. September Marsjmerke
 18. 25. September Feltskyting  sted ENO
 19.  7. Oktober Medlemsmøte
 20. ENO Oktober Foredrag

 

 

SAJ