17. mai 2023

NROF Helgeland deltok på tradisjonelt vis under markeringen / kransnedleggelser på 17. mai.

Både i Dalselv og ved Mo kirke.

 

Ordfører Geir Waage la ned krans på bautaen over falne engelske soldater som døde under trefninger 17.mai 1940.

 

 

Markering utenfor Mo kirke.

 

 

 

Blomsternedleggelse ved engelske falne soldater Mo kirkegård.

 

 

Fra Mo kirkegård.

 

 

 

Kaffe og kaker i vårt foreningslokale etter kransnedleggelsene.

Foto;NROF Helgeland

SAJ