Møte med HV-03

Heistadmoen, 4 gr og sol

I dag ble det gjennomført et fruktbart kontaktutvalgsmøte mellom HV-03 og NROFs avdelinger i distriktet. Kontaktutvalgsmøtene mellom HVs distrikter og NROFs avdelinger er viktige. Her møtes de jevnlig og diskuterer saker av felles interesse. Ikke minst forteller våre avdelinger hva de kan bidra med.

NROFs avdelinger som er med på møtet hos HV-03 på Heistadmoen er:
NROF avd. Drammen
NROF avd. Telemark
NROF avd. Vest-Telemark
NROF avd. Kongsberg
NROF avd. Ringerike

-Det er god dialog i samarbeidets ånd og jeg har stor tro på konkrete aktiviteter lokalt og regionalt, sier GS Erik Gustavson.

Fra venstre på bildet, og med klokken, sitter fung. stabssjef  HV-03 Tom Furuheim, Nils Kr. Hedemark (avd. Drammen), Ragnar Sør Olsen (avd. Telemark), Rune Poortman (avd. Kongsberg), Tor Espen Borgersen (avd. Ringerike), Truls B. Lang (avd. Kongsberg), Erik Gustavson, Olav Aalandslid (avd. Vest-Telemark) og sjef HV-03 Morten Sundal. Foto: HV-03.