For våre medlemmer – Medlemspleie

Oppdatert 30 mar 2024.

 

 • Kursoversikt 2024:
  • Sentrale kurs i NROF:
   • Skyteinstruktørkurs for inntil 10 nominerte kandidater på Steinsjøen – eno.
  • Kurs i regi av NROF avd. Stjørdal på Skatval:
   • Standplasslederkurs for inntil 8 nominerte kandidater – tor 04 apr 2024.
   • Selvstendig skytter Nivå 2 kurs for inntil 10 nominerte kandidater – eno.
   • Videregående skytter Nivå 3 kurs (dynamisk) for inntil 10 nominerte kandidater – eno.

 

 • Lånevåpen til disposisjon for medlemmer i NROF avd. Stjørdal som ikke har egne våpen:
  • Pistoler:
   • .22LR.
   • 9mm
  • Rifler:
   • . 22LR
   • MR .223.

 

 • Ammunisjon til salgs for medlemmer i NROF avd. Stjørdal som ikke har egne våpen – kvanta er regulert iht aktuelt skyteprogram:
  • .22LR – esker a 50 patroner – Kr 65.
  • 9mm – esker a 50 patroner – Kr 150.
  • .223 – esker a 50 patroner – Kr 250.

 

 • Heder i NROF avd. Stjørdal:
  • Bestemmelser om Heder i NROF:
  • Årets avdeling: 2022.
  • NROF Hederstegn:
   • Åge Lier 2018 (2022)
  • Lokalt Æresmedlemmer:
   • Åge Lier – 15 mar 2023
   • Kolbein Viktil – 25 feb 2024
  • NROF Coin:
   • Knut Grongstad – 15 mar 2023
   • Joakim Skar – 15 mar 2023
   • Lill Tonje Brekstad-Korsvik – 15 mar 2023
   • Knut Grøtting – 06 mai 2023
   • Nils Håvard Dahl – 06 mai 2023
   • Jan Inge Kaspersen – 25 feb 2024
   • Eric Øien – 25 feb 2024

 

 

Veterankortet

Veterankortet bekrefter at innehaveren har tjenestegjort i en internasjonal operasjon.
Kortet er ikke et identitetskort, men et offisielt kort utstedt av Forsvaret som en synlig anerkjennelse av våre veteraner.

Hvem kan få veterankort?

Kortet kan utstedes til norsk militært eller sivilt personell som har tjenestegjort for det norske forsvaret i minimum 30 dager i en internasjonal operasjon.
Dagene kan være sammenhengene eller akkumulert.
Personellet må ha vært norsk statsborger på tidspunktet for tjenestegjøringen for å få utstedt veterankort.

Veterankort utstedes kun til personellet og ikke pårørende/familiemedlemmer.

Fordelsavtaler

Veteranorganisasjonene administrerer fordels- og rabattavtaler knyttet til kortet.