Erik Johansen tildelt NROFs Hederstegn

Fenrik (R) Erik Johansen har vært medlem i NROF avdeling Drammen siden 1985 og har vært en viktig bidragsyter i hele sitt medlemskap i avdelingen.

Gjennom skyteopplæring på HV-huset for ungdommer på 80- tallet, utøvende skytter i en årrekke og 25 års styreverv har han sørget for god drift i avdelingen og gode samlingspunkter for medlemmene. Erik Johansen har alltid vært tilstede og positiv til og for avdeling Drammen, hvor han blant annet har bidratt med gode samtaler rundt  militærhistorie.

 

Forbundet har på bakgrunn av dette besluttet å tildele Fenrik (P) Erik Johansen Forbundets Hederstegn.

 

Johansen fikk Hederstegnet overrakt av president Jørn Buø under et Forbundsstyremøte i Oslo, lørdag 13. august.