Åpent dialogmøte om LTP

I dag er det åpent dialogmøte vedrørende den kommende langtidsplanen for Forsvaret (LTP) – invitert av Forsvarsdepartementet (FD). Alle som mener noe om utviklingen i forsvarssektoren har hatt mulighet til å sende inn innspill til FD.

22 organisasjoner, fylkeskommuner og kommuner har fem minutter hver og kommer med innspill til forsvarsministeren som sitter på første rad.

-Vi kommer til å ta innspillene fra dere på alvor og dette er et innspillsmøte, poengterer han i innledningen sin.

-Vi sitter klare og noterer!

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen.

NROFs president, Jørn Buø, vektlegger i forbundets innspill, viktigheten av å se mulighetene og ikke bare begrensningene.

-Nå har det vært nok av utredninger om reservister, både av Forsvaret, Forsvarsdepartementet og av oss. Vi har virkemidlene og nå må det implementeres et reservistkonsept. Det gjelder å finne en god balanse mellom bruk av reservister og fast ansatte, slår presidenten fast fra talerstolen.

NROFs president Jørn Buø presenterer forbundets syn på den kommende langtidsplanen.

Les hele NROFs innspill til den kommende LTP-prosessen her.