The Danish Terrain Sports Badge

NROFs danske søsterorganisasjon, HPRD, inviterer medlemmer fra de nordiske reservistorganisasjonene til Aalborg 23. august til lørdag 24. august 2024 for å delta deres «Field Sports Course» som inkluderer muligheten for å ta «The Danish Terrain Sports Badge»,

NROF, og øvrige nordiske reservistorganisasjoner, er invitert til å stille med deltakere. Det er avsatt plass til totalt 10 internasjonale deltakere, som vil bli fordelt mellom de nordiske reservistorganisasjonene. Deltakere blir plukket ut ift når de melder seg på «first-come-first-basis»

Kostnaden for deltakelse er DKK 350,- pr. person. Dette dekker enkel overnatting, de fleste måltider og merke(r). Det inkluderer ikke transport til/fra forlegningen.

Ytterligere informasjon
Se vedlegg. (PDF)

Påmeldingsfrist er 20. Juni 2024 til hallsteinmortensen@gmail.com

Følgende informasjon må følge påmeldingen: Grad, fullt navn, alder, e-post adresse og telefonnummer.

NROF vil dekke påmeldingsavgiften + inntil NOK 1500,- i reisestøtte for de som plukkes ut.

Ved behov for ytterligere informasjon kan 1st Lt-R Sebastian Hallstein kontaktes (hallsteinmortensen@gmail.com)

23. -24. august

Aalborg, Danmark