Seniordag – Oslo

NROF-Oslo arrangerer seniordag lørdag 6.april, åpent for alle NROF-medlemmer over 50 år, med følgende aktiviteter:

• Skyting på Sessvoll, pistolbane. Skyteprogram presenteres på banen.
• Omvisning på Flysamling på Gardermoen
• Foredrag: «Forsvarets omstilling i lys av krigen i Ukraina».
• Det serveres lunch i forbindelse med omvisning på Flysamlingen.

Dagen begyynner med fremmøte på Akershus festning klokken 09:00 med felles transport til Sessvollmoen.

Fullstendig program finner du her. (PDF)

 

Det er mulig å medbringe egen pistol. Avdelingen stiller kun med 9 mm ammunisjon. Etter skyting
må personlig våpen oppbevares i henhold til gjeldene regelverk. Vi ber om at alle deltagere som har
eget hørselvern medbringer dette.

Det kan være vi må tilpasse programmet avhengig av hvor mange som melder seg på, og når vi vet
hvem som kan stille med bil. NROF avd. Oslo dekker lunsj, billetter, ammunisjon (9mm) og guide, men
det er en egenandel på kr. 150 pr. person.

Påmelding til nestleder i NROF avd. Oslo på e-post: Stein.Ove.Bakke-Hanssen@forsvarsbygg.no innen 20. mars.

Fint hvis du i denne sier i fra om du kjører bil og hvor mange du har plass til.
Betaling til Vipps # 734515 eller konto # 6034 05 32735

6. -6. april

Oslo / Sessvollmoen