Regionsmesterskap Vest- og Sørlandet, tentativt

NROF avd Haugaland er tildelt ansvaret for å arrangere Regionsmesterskap skyting lørdag 27. april 2024.

Detaljer og invitasjon kommer litt seinere.

27. -27. april

Blikshavn