Regionsmesterskap Nord-Norge, tentativt

NROF avd Midt-Troms er tildelt ansvaret for å arrangere Regionsmesterskap skyting lørdag 27. april 2024.

Detaljer og invitasjon kommer litt seinere.

27. -27. april

Setermoen