NROF mesterskap 22LR, tentativt

NROF avd Stjørdal er i år tildelt arrangøransvaret for NROF mesterskapet 22LR i skyting 2024.

Arrangementet går tentativt søndag 25. august.

Detaljer om påmelding kommer i invitasjonen noe senere.

25. -25. august

Skytesentret på Skatval, Stjørdal