NROF mesterskap 22LR

NROF avd. Stjørdal inviterer til åpent skytterstevne, NROF mesterskap i Miniatyrskyting, på Skatval, Stjørdal, søndag 25 aug 2024 – Oppmøte innen kl 0830.

Sted: Stjørdal Sportskytterklubbs skyteanlegg på Skatval/Stjørdal – ligger ovenfor Skatval samfunnshus, ca. 7 km nord for Stjørdal – like sørvest for Skatval kirke – sving av på Skatvalsvegen mot Skatval og fortsett ca. 450 meter. Ta deretter av til høyre – kjør opp og forbi Skatval samfunnshus til skyteanlegget.

Tid: Søn 25 aug 2024 kl 0830-1500.

Oppmøte: Samme dag senest kl. 0830 i Skyteanlegget på Skatval.

Påmeldingsfrist: Søn 11 aug 2024.

Deltakelse/Klasse:
Konkurransen er åpen for alle aktive NROF-medlemmer med godkjent nivå 2 og høyere.
Det skytes både rifle og pistol kal .22LR.

Påmelding i RUBIC:
Bruk «Meld på» funksjonen https://app.rubic.no/Public/Events/18891
Oppgi avdelingstilhørighet og angi evt transportbehov.
Dersom to skyttere skal bruke samme våpen, MÅ dette anmerkes i «Kommentarboksen» til påmeldingen.
Klikk deretter i «Samtykkeboksen» og «Meld på».
Start kontingent betales ved påmelding (se detaljer nedenfor):
Deltakelse kr 200,-.
Betaling til NROF avd. Stjørdal stevneavgift kontonummer: 4465 27 13472 eller Vipps #919038.
Påmelding er ikke gyldig før pengene er registrert på en av disse kontoene

Skyteprogram:
NROF Norgesmesterskap Miniatyrprogram for rifle og pistol/revolver .22LR. Rifle skytes først, deretter pistol.
Alle skyteskiver (NROF mini 1/1-figur 15 m og NROF mini ½-figur pistol.22LR) merkes med navn, lag og avdeling. Skyteskiver byttes ut etter hver serie, og ingen skiver blir klistret. Skyteskivene vil være tilgjengelig for deltakerne etter resultatregistering.
Skytterne gis anledning til å se egen skyteskive fra passende avstand slik at disse ikke kan påvirkes før dømming er foretatt.
Deltakerne må kjenne skyteprogrammet kapittel 19, pkt. 3-4 (Skytereglementet for NROF).

Våpen & ammunisjon:
Det benyttes våpen i henhold til skytereglements kapittel om «VÅPEN» – kal .22LR (pkt. 13.5 pistol/revolver .22LR og pkt. 13.6 gevær .22LR).
Våpen, magasiner og ammunisjon må medbringes av den enkelte deltaker.
Våpenkontroll vil bli gjennomført før skyting.

Premieutdeling:
Straks etter endt skyting og så snart resultatet er klart. Glass og medaljer.

Forlegning – Overnatting:
Værnes Garnison har begrenset overnattingskapasitet i aug 2024. Deltakere med hjemmel til å benytte militær innkvartering kan bestille overnatting via https://basen.forsvarsbygg.no/#/ eller direkte til Værnes Garnison forlegningsoffiser, tel 23 09 80 00.
NROF avd. Stjørdal anbefaler Aiden by Best Western Trondheim Airport på Stjørdal –
Pris pr. natt fra kr 754,-, jf. https://www.bestwestern.no/hotel/56705
Avtalepris kr 700 (enkeltrom) & kr 800 (dobbeltrom). Bestillingskode: NROF.
Forlegning bestilles og betales av den enkelte – Bestilling via:
E-post: booking.service@bestwestern.com
Telefon: +47 74 40 06 10 eller +47 800 11 624

Forpleining:
Stjørdal sportsskytterklubb vil ha åpen kiosk som selger mat og drikke i skyteanlegget på Skatval.
NROF avd. Stjørdal vil tilby mat og drikke ifm. fremmøte og etter konkurransen.
Informasjon om dette vil bli gitt senere til påmeldte deltakere

Transport:
Fortrinnsvis egen transport.
NROF avd. Stjørdal vil koordineretransport for tilreisende personell med behov for dette etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Merknader:
Stevnejury vil bli kunngjort stevnedagen. Juryinstruks vil bli kunngjort for deltakerne før fremmøte.
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon og/eller har andre spørsmål – e-post stjordal@nrof.no.
Deltakere i arrangørstab skal melde seg på under Arrangørskyting.

Velkommen

Bård Lien

Leder NROF avd. Stjørdal
Tel 959 73 869
NROF E-post stjordal@nrof.no
Privat E-post tenfour5@gmail.com

25. -25. august

Skytesentret på Skatval, Stjørdal