NROF-marsj 2024 – virtuell

NROF inviterer medlemmer og andre til å delta i NROF-marsjen 2024– virtuelt, for å stimulere marsjinteressen blant militært og sivilt personell, samtidig som marsjen kan benyttes som en del av forberedelsen for Nijmegenmarsjen.

Tid
NROF-marsjen 2024 gjennomføres i perioden 1. mai -30. juni, og registreres digitalt etter vel gjennomført marsj.

En fornøyd deltaker av NROF-marsjen 2022.

Sted
Marsjen gjennomføres lokalt. Det er ingen krav til løypen ut over total distanse.

Lengder
Det er mulig å delta i to klasser:
1. 60 km
2. 100 km

Det er ikke noe krav til at marsjen må gjennomføres påfølgende dager, men i begge klasser er det et krav at minst en av etappene skal være minimum 20 km og ingen av etappene skal være under 10 km.
Det er ingen krav til løypen ut over distanse

Antrekk
Marsjen gjennomføres i sivilt fritidsantrekk.
For de som ønsker en mer realistisk trening i forhold til Nijmegenmarsjen gjelder en pakning på 10 kg. Vekten av mat og drikke som medbringes teller ikke blant de 10 kg.

Registrering
Etter fullført marsj sendes registrering som inneholder: Navn, mobil, e-post og hvilken distanse du har gjennomført. (60 km eller 100 km) til e-post marsj@nrof.no. For de som ønsker å kjøpe medalje / årsmerke må adresse oppgis sammen med registrert distanse.

Arrangementet er i utgangspunktet gratis og fritt for alle å delta på.
Deltakere som ønsker bevis for gjennomført kan få kjøpt medalje. Medaljen er den samme for alle arrangementer under paraplyen «NROF marsjen».

Påfølgende år vil det være mulig å kjøpe års merke som festes på medaljens bånd. Medaljen vil bli tilgjengelig for kjøp etter registrert og godkjent gjennomføring. Medaljen koster kr 100,- som også inkluderer forsendelse i posten. Bestillingsfrist for medalje og årsmerke er medio august.
Betalingsinformasjon for medalje sendes ut ved bestilling.

Resultater
Etter at vi har mottatt registrering fra den enkelte deltaker, vil vi legge ut en enkel alfabetisk oversikt over de som har gjennomført i de ulike klassene på NROFs nettsider. Her vil kun navnet på de som har fullført bli listet opp.
Det er i utgangspunktet ikke noe krav til GPS-registrering eller tilsvarende, men NROF setter pris på at de som har mulighet for å registrere løype/distanse sender inn en skjermdump av dette.

Sosiale medier
Vi setter pris på om du vil dele bilder og historier med oss på e-post: marsj@nrof.no. Bilder og tekst kan bli brukt i NROFs promotering på sosiale medier og i Pro Patria.

Kontakt
Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt.
Vi er tilgjengelige på e-post: marsj@nrof.no

GDPR
Vi vil ta vare på dine innsendte data frem til marsjen er fullført og vi har laget en statistikk. Opplysningene vil kun være tilgjengelig for arrangørstaben i NROFs sekretariat.

1. mai - 30. juni