NROF feltskyttermesterskap, tentativt

NROF avd Kongsberg er tildelt ansvaret for å arrangere NROF feltskyttermesterskap, tentativt lørdag 11. mai 2024.
Detaljer om arrangementet vil komme, sammen med invitasjon og påmelding.

11. -11. mai

Heistadmoen