N3 mesterskapet, tentativ plan

NROF avd Bergen er tildelt ansvaret for å arrangere N3 mesterskap skyting, høsten 2024. Tentativ plan er lørdag 7. september 2024, men endelig dato kommer senere.

Invitasjon og detaljer kommer på et seinere tidspunkt.

7. -7. september

Ulven