Mil NM pistolskyting 2024

Forsvaret har vedtatt at Militært Norgesmesterskap i pistolskyting gjennomføres i teigen til HV-12, lørdag 31.august.
Sannsynlig blir skytingen gjennomført på Frigården ved Værnes.

Detaljert invitasjon med program og administrative forhold kommer senere.

NROF står som tekniskes arrangører på vegne av Forsvaret.

31. -31. august