Landsskytterstevnet – NROF-klasse

NROFs medlemmer kan i år delta på Landsskytterstevnet i en egen NROF-klasse, med rifler i klasse 2.
Oppdatert info vil hele tiden ligge på sidene til DFS – Landsskytterstevnet.

Detaljer og invitasjon kommer senere.

23. -24. juli