Krigshistorisk tur: 80 årsmarkering for D-dagen

NROF avd. Sunnfjord – Ytre Sogn inviterer til en krigshistorisk tur i forbindelse med 80-årsmarkeringen av D-dagen.

Den 6.juni 1944 kryssa dei allierte den Engelske kanal, og storma det tyske forsvaret på strendene i Normandie. Ved å invadere via land, sjø og luft, fekk angrepet kodenavn operasjon Overlord, og kjent som D-dagen. Invasjonen er rekna for å det største amfibiske angrepet i militærhistorien, og gjorde det mulig å åpne ein inngang til Frankrike, vidare mot Tyskland og slutten på 2.verdenskrig i 1945.

NROF i Sunnfjord og ytre Sogn ynskjer å arrangerer ein tur til Normandie i veke 23 i år, for å delta i jubileet. Markeringa i Normandie er veldig variert og svært innhaldsrik, om ein har interesse for militær historie, er dette ein god anledning til å oppleve plassane som avgjorde verdens skjebne for 80 år sia.Vi har satt eit grense på 10 personer, dette fordi det er enklere å finne overnatting og leigebil mede eit relativt lavt antall reisande.

Desverre har ikkje NROF anledning til å bidra økonmisk, slik at kostnad med arrangementet må betalast av den enkelte. Estimert kostnad for kvar person er omtrent Kr. 15000.-
Det inkluderer:-Fly-Tog-Overnatting i Normandie-Hotell Paris.-Leigebil Normandi. Mat er ikkje inkludert, men bustaden inneheld kjøkken, og måltid kan lagast der eller resturant. Med tanke på innkvartering i Normandie, må ein rekne med å dele rom med ein eller to personer.

Meir informasjon vil komme til påmeldte etterkvart som det er klart.

Påmelding finner du i Rubic (link)

Ta konktakt om du lurer på noke

Med helsing
Ole Øyvind Olavson Ness
Tlf: 900 50 659
E-post: Ole.o.ness@bravida.no

3. -9. juni

Normandie