Nijmegenmarsjen 2023

Nijmegenmarsjen 2023, 18.-21. juli 2023.

 

Vi håper å se dere igjen i Camp Heumensoord i forbindelse med årets marsj.  Vi vil holde denne siden oppdatert med informasjon vi får fra arrangøren.
 
Forsvaret viderefører i samarbeidsavtalen mellom Forsvaret og NROF oppdraget til NROF om å være teknisk arrangør for de norske militære deltakerne.
 
Utfordringer og bekymringer
NROF kan ikke påta seg noe ansvar på vegne av arrangøren. Skulle situasjoner oppstå som påvirker gjennomføringen av arrangementet, er ikke dette noe NROF kan ta økonomisk ansvar for.
NROF vil i slike situasjoner bistå deltakerne med informasjon hele veien og bidra til at økonomisk refusjon fra arrangøren tilflyter den enkelte.

 

Påmelding 2023:
Påmeldingen i år starter tidlig, da arrangøren har lagt om sine rutiner. Samlet påmelding for de som ønsker å gå sammen i avdeling åpner først. Disse vil også i år bli prioritert med plasser.

Påmelding åpner for alle militære:

Nye rutiner for påmelding.

Avdelingen skal i år først kun registrere seg med avdeling, antall pax og kontaktopplysninger til leder/kontaktperson. I tillegg legger avdelingen inn ønsket antall diplomer, returbussbilletter og ordonnanssykler. På bakgrunn av dette genereres det en faktura for avdelingen, som vil bli tilsendt på den registrerte e-postadressen for avdelingen. Når fakturaen er registrert betalt vil avdelingsleder få tilsendt et skjema for utfylling av navn og nødvendige detaljer på personellet i egen avdeling.
Får du ikke tilsendt faktura i løpet av et par virkedager, ta kontakt med oss.

Individuelle påmeldinger vil også følge et nytt system, med mulighet for direktebetaling ved påmelding. Her vil løsning for Vipps og bankkort være tilgjengelig. Det vil her være krav om å betale for å bekrefte påmeldingen sin. Forsøk på påmelding uten betaling vil ikke bli registrert.

Får du problemer med registreringen, ta kontakt med oss. Du står da enten på venteliste, eller du risikerer at en systemfeil gjør at du ikke får registrert.
Vi vil uansett forsøke å hjelpe så langt det går, men vi kan ikke jukse deg forbi i køen. Systemets registrering av deltakere har prioritet 1.

Påmeldinger er personlige og kan ikke uten avtale med oss overdras til andre.

Refusjon
De som trekker seg innen 1.mars, vil få beløpet refundert minus et administrasjonsgebyr på kr 100,-. Etter denne datoen refunderes ikke innbetalte startkontingenter da betaling og forpliktelser er gjort til arrangøren i Nederland.

Kansellering
Ved kansellering av arrangementet har ikke NROF noe økonomisk ansvar overfor den enkelte deltaker. NROF er bare et støttende mellomledd for å bistå deltakere som ønsker å være en del av den norske militære delegasjonen. Den enkelte må selv ta en vurdering på hvilken risiko dette kan innebære og selv sørge for å ta kontakt med eget forsikringsselskap for eventuelt refusjon. NROF vil selvsagt bistå deltakerne i en eventuell prosess med å få refundert påmeldingsbeløpet fra arrangøren. Eventuelle refusjonsbeløp fra arrangøren vil bli videreformidlet til den enkelte.

Startkontingent 2023
Startkontingent for 2023 er kr 4500,-, uendret fra 2022. 

Startkontingenten dekker forlegning og forpleining i Heumensoord, tilgang til rasteplasser, påmelding til arrangør og administrativ støtte.

Tillegg:

  • Diplom fra arrangøren kan bestilles i analog utgave på papir til kr. 130,- , eller i digitalt pdf format til kr 40,- (Må forhåndsbestilles ved påmelding. Kryss av for dette under påmeldingen.)
  • Returbuss lørdag 23. juli kl. 0600 fra Heumensoord til Schiphol kr. 150,- (kan forhåndsbestilles ved påmelding)
  • Ordonnanssykkel – dersom dere ønsker å leie dette gjennom NROF og få denne levert i Camp, vil dette koste kr 1000,- per stk. Dette er enkle flergirede damesykler med bagasjebrett. Greie å sykle på flate veier med.

Reisen til og fra leiren i Nijmegen dekkes ikke av startkontingenten og kommer i tillegg. Reise må den enkelte ordne selv.

Bæring av ryggsekk
I 2023 er det alle menn født i årene 1974 til 2004 som må bære ryggsekk på minimum 10kg.

Fremmøte
Vi minner om at alle deltakere må registrere seg ved fysisk fremmøte innen mandag 17. juli kl 1500. Rekker du ikke dette, får du ikke delta. Husk at det er mange som skal registrere seg og det er lange køer, så vær ute i god tid.
Unntak fra dette er kun etter avtale internt i avdelinger, der avdelingsleder tar samlet registrering i god tid før mandag 17. juli kl 1500.

Kontaktinformasjon
Prosjektleder og delegasjonsleder er kaptein Ståle Sandholt.
Vi treffes på Akershus festning bygning 60 (mellom kl. 0900 og kl. 1400 på hverdager )
E-post: nijmegen@nrof.no
Mobil: 91 36 77 16 (99 09 62 20)
Facebook: Nijmegenmarsjen Norge/Norway

Diverse viktig informasjon:
Administrative bestemmelser
Plastringstips og behandling av gnagsår
Gode tips til førstegangsgående
Europeisk helsetrygdekort
Rutekart dag 1
Rutekart dag 2
Rutekart dag 3
Rutekart dag 4

Les mer om:

Behov for frivillige

 

Viktig informasjon til avdelinger

Sykkelordonnanser