Nijmegenmarsjen 2021

Nijmegen 2021 blir ikke gjennomført. Dette på grunn av uavklart smittesituasjon.

NROF håper derimot at våre marsjglade venner ønsker å delta i vår digitale marsj.
Ytterligere informasjon finner du på arrangementssiden.
 
Ambisjonen er at denne marsjen kan bli en årlig forberedelse til Nijmegen, som vi håper lar seg gjennomføre i 2022. 
 
 
2020 har på grunn av pandemien vært et svært annerledes år, noe som også resulterte i at Nijmegenmarsjen slik vi kjenner den ble kansellert. Etter dette har det vært svært lite informasjon å få fra Nederland. Det har derfor heller ikke vært mulig å gi noe informasjon ut til dere deltakere tidligere i år. Den nederlandske arrangøren har nå informert at 2021-utgaven av marsjen heller ikke lar seg gjennomføre.
 
 
Mer gledelig er det derimot at Forsvaret ønsker å videreføre oppdraget til NROF, som med det fortsetter å være teknisk arrangør for de norske militære deltakerne i fem nye år.
 
Vi håper å se dere igjen i Camp Heumensoord så snart som mulig. På vegne av NROF ønsker jeg alle venner av Nijmegenmarsjen en riktig god jul og med ønsker om et godt nytt år, der alle fortsatt klarer å beholde god helse.
 
Med vennlig hilsen
Ståle Sandholt
Stabssjef og leder Nijmegenmarsjen

 

Dersom marsjen blir gjennomført og Norge blir tildelt plasser så vil vi beskrive en del rutiner her etter hvert.

Forberedelsene for den norske militære delegasjonen til marsjen i 2021 vil avvente videre utvikling i Nederland. Fordelingen mellom avdelinger og individuelle er også for tidlig å si noe om.

Tentativt er datoene for Nijmegenmarsjen 2021, 20. til 23. juli. 

 

Påmelding:
Under normale omstendigheter åpner påmeldingen:
– for militære avdelinger fra: mandag 15. februar kl. 0900 – denne er åpen frem til vi åpner for de individuelle.
– for militære individuelle fra: mandag 1. mars kl. 0900
Hvordan dette blir i år er foreløpig veldig usikkert.

Påmeldinger er personlige og kan ikke uten videre overdras til andre. De som trekker seg inne 23.mars, vil få beløpet refundert. Etter denne datoen refunderes ikke påmeldinger.

Startkontingent 2021
Startkontingent for 2020 var kr 4400,-.
Den uavklarte situasjonen gjør at vi ikke kan gå ut med startkontingenten for 2021 enda.

Startkontingenten dekker forlegning og forpleining i Heumensoord, tilgang til rasteplasser, påmelding til arrangør og administrativ støtte. Reisen til og fra leiren i Nijmegen må den enkelte ordne selv.

Gamle priser i 2020:
Startkontingenten 4400 NOK.
Diplom kr. 100,- , (må forhåndsbestilles ved påmelding)
Returbuss lørdag 25. juli kl. 0600 fra Heumensoord til Schiphol kr. 150,- (bør forhåndsbestilles ved påmelding)

Påmeldingen vil først være gyldig når innbetalingen av faktura er registrert.

Bæring av ryggsekk
I 2021 er det alle menn født i årene 1972 til 2002 som må bære ryggsekk på minimum 10kg.

Fremmøte
Vi minner om at alle deltakere må registrere seg ved fysisk fremmøte innen mandag 19. juli kl 1500. Rekker du ikke dette, får du ikke delta.
Unntak fra dette er kun etter avtale i avdelinger, der avdelingsleder tar samlet registrering.

Kontaktinformasjon
Prosjektleder og delegasjonsleder er kaptein Ståle Sandholt.
Vi treffes på Akershus festning bygning 60 (mellom kl. 0900 og kl. 1500 på hverdager – Covid 19 situasjonen pålegger hjemmekontor i perioder.)
E-post: nijmegen@nrof.no
Mobil: 99 09 62 20
Facebook: Nijmegenmarsjen Norge/Norway

Diverse viktig informasjon:
Administrative bestemmelser
Plastringstips
Gode tips til førstegangsgående
Europeisk helsetrygdekort
Rutekart dag 1
Rutekart dag 2
Rutekart dag 3
Rutekart dag 4

Les mer om:

Behov for frivillige

 

Viktig informasjon til avdelinger

 

Sykkelordonnanser