Nijmegen 2020

Norge stiller ikke militært under årets marsj grunnet korona-pandemien

Forberedelsene for den norske militære delegasjonen til marsjen i 2020 er i full gang. Norge har totalt 400 plasser for militært personell, fordelt mellom plasser til avdelinger, individuelle og sykkelordonnanser. Personell som stiller og går som avdeling vil bli prioritert.

Datoene for Nijmegenmarsjen 2020 er 21. til 24. juli. 

Alle plasser er nå fylt opp. Dere som melder dere på nå og utover vil havne på venteliste.

PÅMELDING FOR INDIVIDUELLE – klikk her

Påmelding:
Påmeldingen åpner:
– for militære avdelinger fra: fredag 14. februar kl. 0900 – denne er åpen frem til vi åpner for de individuelle.
– for militære individuelle fra: fredag 28. februar kl. 0900

PÅMELDING FOR AVDELINGER – klikk her

Påmeldinger er personlige og kan ikke uten videre overdras til andre. De som trekker seg inne 23.mars, vil få beløpet refundert. Etter denne datoen refunderes ikke påmeldinger.

Startkontingent 2020
Startkontingent for 2020 blir kr 4400,-.
Økte priser hos arrangøren og sterk Euro-kurs gjør at vi må øke prisen med kr 100,- fra 2019.

Startkontingenten dekker forlegning og forpleining i Heumensoord, tilgang til rasteplasser, påmelding til arrangør og administrativ støtte. Reisen til og fra leiren i Nijmegen må den enkelte ordne selv.

Nye priser i 2020:
Startkontingenten 4400 NOK.
Diplom kr. 100,- , (må forhåndsbestilles ved påmelding)
Returbuss lørdag 25. juli kl. 0600 fra Heumensoord til Schiphol kr. 150,- (bør forhåndsbestilles ved påmelding)

Påmeldingen vil først være gyldig når innbetalingen av faktura er registrert.

Bæring av ryggsekk
I 2020 er det alle menn født i årene 1971 til 2001 som må bære ryggsekk på minimum 10kg.

Fremmøte
Vi minner om at alle deltakere må registrere seg ved fysisk fremmøte innen mandag 20. juli kl 1500. Rekker du ikke dette, får du ikke delta.
Unntak fra dette er kun etter avtale i avdelinger, der avdelingsleder tar samlet registrering.

Kontaktinformasjon
Prosjektleder og delegasjonsleder er kaptein Ståle Sandholt.
Vi treffes på Akershus festning bygning 60 mellom kl. 0900 og kl. 1500 på hverdager.
E-post: nijmegen@nrof.no
Mobil: 99 09 62 20
Facebook: Nijmegenmarsjen Norge/Norway

Diverse viktig informasjon:
Administrative bestemmelser
Plastringstips
Gode tips til førstegangsgående
Europeisk helsetrygdekort
Rutekart dag 1
Rutekart dag 2
Rutekart dag 3
Rutekart dag 4

Les mer om:

Behov for frivillige

Viktig informasjon til avdelinger

Sykkelordonnanser