Nijmegenmarsjen 2022

Nijmegenmarsjen 2022, 19.-22. juli 2022., er straks klar for påmeldinger. 

Marsjen har ikke vært gjennomført slik vi kjenner den de siste to årene. Nå i 2022 gjør arrangøren et nytt forsøk. Etter en lang periode med lite eller ingen informasjon fra arrangøren, synes det nå endelig som om det kan bli muligheter igjen. Vi håper å se dere igjen i Camp Heumensoord i forbindelse med årets marsj.  Vi beklager at det ikke har vært mulig å gi dere noe informasjon tidligere.
 
Forsvaret viderefører i samarbeidsavtalen mellom Forsvaret og NROF oppdraget til NROF om å være teknisk arrangør for de norske militære deltakerne.
 
Utfordringer og bekymringer
Arrangøren i Nederland må følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for håndtering av pandemien og er således ikke i stand til å forutsi hvilke restriksjoner som kan gjelde i juli 2022. Det er derfor ikke mulig for NROF å garantere hvilke regler og krav som kan komme til å gjelde for deltakelse. For øyeblikket er det krav om enten å være fullvaksinert eller å kunne vise til nylig negativt testresultat. Hvilke dokumentasjon og hvordan dette løses må den enkelte avklare rett før ankomst Nederland. NROF vil forsøke å bistå med informasjon hele veien, men kan ikke påta seg noe ansvar på vegne av arrangøren.

Noen viktige utfordringene knyttet til COVID-19-tiltak og deltakelse i 2022 er:

  • Reisebegrensninger
  • Hyppige og raske endringer i tiltak som må følges 
  • Hvor og hvordan skal testing foregå. Både før og under marsjen.
  • Dokumenasjonskrav ifm vaksinasjon og testing.

Påmelding 2022:
Påmeldingen i år starter tidligere enn før, da arrangøren har lagt om sine rutiner. Samlet påmelding for de som ønsker å gå sammen i avdeling åpner først. Disse vil også i år bli prioritert med plasser.

Påmelding er nå steng for alle militære:

  • klikk her for å melde på militær avdeling ( fra tirsdag 1. februar kl. 0900)

  • klikk her for militære individuell påmelding (åpnet tirsdag 15. februar kl. 0900)

Straks etter fullført registrering vil du få tilbud om plass i form av en tilsendt faktura. Fakturaen kommer automatisk inn på e-post adressen du registrere deg med. Vær derfor nøye med å registrere riktig e-post adresse. Påmeldingen vil først være gyldig når innbetalingen av startkontingent på tilsendt faktura er registrert. Dersom du unnlater å betale fakturaen vil du miste tilbudet om plass og tilbudet går til neste person på ventelista.

Får du ikke tilsendt faktura, ta kontakt med oss. Du står da enten på venteliste, eller du risikerer at en feil gjør at du ikke får tilsendt fakturaen.

Påmeldinger er personlige og kan ikke uten avtale med oss overdras til andre.

Refusjon
De som trekker seg innen 1.mars, vil få beløpet refundert. Etter denne datoen refunderes ikke innbetalte startkontingenter.

Kansellering
Ved kansellering av arrangementet har ikke NROF noe økonomisk ansvar overfor den enkelte deltaker. NROF er bare et støttende mellomledd for å bistå deltakere som ønsker å være en del av den norske militære delegasjonen. Den enkelte må selv ta en vurdering på hvilken risiko dette kan innebære og selv sørge for å ta kontakt med eget forsikringsselskap for eventuelt refusjon. NROF vil selvsagt bistå deltakerne i en eventuell prosess med å få refundert påmeldingsbeløpet fra arrangøren. Eventuelle refusjonsbeløp fra arrangøren vil bli videreformidlet til den enkelte.

Startkontingent 2022
Startkontingent for 2022 antas å bli kr 4500,-. Dette kan bli justert i løpet av januar 2022.

Startkontingenten dekker forlegning og forpleining i Heumensoord, tilgang til rasteplasser, påmelding til arrangør og administrativ støtte.

Tillegg:

  • Reisen til og fra leiren i Nijmegen dekkes ikke av startkontingenten og kommer i tillegg. Reise må den enkelte ordne selv.
  • Diplom fra arrangøren kr. 120,- , (Må forhåndsbestilles ved påmelding. Kryss av for dette under påmeldingen.)
  • Returbuss lørdag 23. juli kl. 0600 fra Heumensoord til Schiphol kr. 150,- (kan forhåndsbestilles ved påmelding)

Påmeldingen vil først være gyldig når innbetalingen av faktura er registrert.

Camp Heumensoord i 2022
Heumensoord er for tiden satt opp som en mottaksleir for evakuerte fra Afghanistan. Leiren vil derfor sannsynlig se annerledes ut enn det vi har vært vant til. (Også tidligere har Heumensoord blitt nyttet til tilsvarende formål og vi har også tidligere tatt over etter at HO har vært nyttet til andre formål.)

Bæring av ryggsekk
I 2022 er det alle menn født i årene 1973 til 2003 som må bære ryggsekk på minimum 10kg.

Fremmøte
Vi minner om at alle deltakere må registrere seg ved fysisk fremmøte innen mandag 18. juli kl 1500. Rekker du ikke dette, får du ikke delta. Husk at det er mange som skal registrere seg og det er lange køer, så vær ute i god tid.
Unntak fra dette er kun etter avtale i avdelinger, der avdelingsleder tar samlet registrering.

Kontaktinformasjon
Prosjektleder og delegasjonsleder er kaptein Ståle Sandholt.
Vi treffes på Akershus festning bygning 60 (mellom kl. 0900 og kl. 1500 på hverdager – Covid 19 situasjonen pålegger hjemmekontor i perioder.)
E-post: nijmegen@nrof.no
Mobil: 91 36 77 16 (99 09 62 20)
Facebook: Nijmegenmarsjen Norge/Norway

Diverse viktig informasjon:
Administrative bestemmelser
Plastringstips
Gode tips til førstegangsgående
Europeisk helsetrygdekort
Rutekart dag 1
Rutekart dag 2
Rutekart dag 3
Rutekart dag 4

Les mer om:

Behov for frivillige

 

Viktig informasjon til avdelinger

 

Sykkelordonnanser