NROF ønsker hedersinnstillinger

NROFs 125 års jubileum, som blant annet markeres med en middag 20. november, er en gylden mulighet til å hedre medlemmer og andre som fortjener det. Vi oppfordrer derfor avdelinger og medlemmer til å vurdere om det er noen som fortjener å bli hedret og fremme forslag om dette i god tid før Formannskonferansen den 20-21. november.

Vedtekter NROFs Hedersplakett

Vedtekter NROFs Hederstegn

Innstillinger sendes erik.gustavson@sekr-nrof.no