Årsmøte 2024 i NROF Vestoppland

Avdelingens årsmøte finner sted fredag 1. mars 2024 kl.19.00 på Quality Strand Hotell.

Her kan du laste ned dokumentene til møtet:

Innkalling til årsmøte 2024

Sak 2:  Årsberetning 2023

Sak 3:  Aktivitetsplan 2024

Sak 4:  Årsregnskap 2023

Sak 5:  Budsjett 2024