Terminliste 2023 – kontinuerlig oppdatering

NB – NYHET:

Det vil  ikke nødvendigvis bli skyting med både rifle og pistol alle de nevnte gangene. Skytingene vil bli tilpasset hvilke instruktører som er tilgjengelige.   NROF Telemark har egnede rifler (kaliber 5,56) og pistoler (9mm) som kan lånes i forbindelse med skytingene.

Årsmøtet 2022 bestemte bestemte man at det skal kreves inn en egenandel for å dekke noe av kostnaden til den ammunisjonen den enkelte får utlevert under skytinger og som vi må kjøpe inn til foreningen hvert år. Dette betyr i praksis at alle deltagere på våre skytinger som benytter NROF Telemarks ammunisjon må betale en «startavgift» på 200 kroner pr stevne.  Dette gjelder kun stevner.

Ved trening skal den enkelte betale egen ammunisjon. Skyttere uten eget våpenkort må betale faktiske utgifter til ammunisjon som de mottar. Priser er varierende ref hva foreningen kjøper inn for.

«Startavgiften» skal betales til NROF Telemark med VIPPS .

Styret NROF Avd. Telemark

 

Terminliste-NROF-Telemark-2023-rev-291123