NROF medlemmene kan bistå i korona-krisen!

Vi oppfordrer alle til å forholde seg til pålitelige, offentlige kilder når de søker informasjon. Oppdatert informasjon om virussituasjonen finner du på nettsiden https://helsenorge.no/koronavirus.

Vi er i en meget alvorlig krise som vi ennå ikke har sett utfallet og konsekvensene av. I en slik situasjon vil det kunne være behov for ekstra arbeidskraft/kompetanse innen en rekke områder. Totalforsvarskonseptet innebærer at alle vil kunne måtte bidra med frivillig innsats eller ressurser.

NROF sentralt, så vel som avdeling Oslo, oppfordrer egne medlemmer, og andre, som ikke er i risikogruppen til å kontakte sin avdeling, slik at denne kan ha en oversikt over kompetanse og tilgjengelighet på personellet i avdelingen.

Denne kartleggingen kan hjelpe NROFs avdelinger i dialogen opp mot lokale myndigheter for å skape forståelse for hvilken kompetanse våre medlemmer besitter og kan tilby, og hvilken ressurs de kan være i det lokale hjelpearbeidet.

Kontaktinformasjon til NROF AVDELING OSLO, kan leses her: https://www.nrof.no/ostlandet/oslo/styret

Med vennlig hilsen
for NROF AVDELING OSLO
Styret