Styret

NROF avd Oslo

v/ Leder, Jørgen Berggrav

Besøksadresse:
Oslo mil/Akershus
Bygning 60

Postadresse:
Postboks 1550 Sentrum
0015 OSLO

E-post : oslo@nrof.no

STYRET – NROF AVD OSLO
Leder Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav 91695058 jberggrav@gmail.com
Nestleder Lt. (R) Stein Ove Bakke-Hanssen 90606480 hsteinba@online.no
Styremedlem Rittm. (R) Terje Sjøvold 95933418 terje.sjovold@obos.no
Styremedlem Lt. (R) Egil Gulliksen 41402169 eggul@equinor.com
Styremedlem Lt. (R) Henrik Schjoldager 95774949 henrikschjoldager@yahoo.no
Styremedlem Lt. (R) Jørgen Utvoll jorgenutvoll@yahoo.no
Styremedlem Fenr. (R) Inge Thorsen 96918001 inge2rs1@gmail.com
Styremedlem Fenr. (R) Kim-Agathon Svarthol 92611223 kimagathon@gmail.com

SEKSJONSLEDERE – NROF OSLO
Våpenseksjonen Lt. Egil Gulliksen 41402169 eggul@equinor.com
Idrett Fenr. Kåre Gulliksen 91001025 karegulliksen@gmail.com
Militær Historie Kapt. Jan V. Jacobsen 92015709 jan.v.jacobsen@barrun.net
Møteseksjonen Major Hans H. Thaulow 41180097 hhthaulow@gmail.com
Sanitet Fenr. Kim-Agathon Svarthol 92611223 kimagathon@gmail.com

Internett:
http://www.nrof.no
http://www.nrof.no/Lokale-sider/ostlandet/Oslo
https://www.facebook.com/NROFOslo